Found: 71  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเท่าดวงอาทิตย์ / ประภาส ชลศรานนท์.
Authorประภาส ชลศรานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2548
Call Numberรส. ป346ท 2548
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleเบื้องบนยังมีแสงดาว / วินทร์ เลียววาริณ
Authorวินทร์ เลียววาริณ, 2499-
Publishedกรุงเทพฯ : บ.113จำกัด, 2550
Call Numberรส. ว617บ 2550
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleเมืองแมลงวัน / เริงศักดิ์ กำธร.
Authorเริงศักดิ์ กำธร,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เฟื่องอักษร, 2545
Call Numberรส ร799ม 2545
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1 / ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
Authorทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, 2542
Call Numberรส. ท461ม 2542
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง / ปราบดา หยุ่น.
Authorปราบดา หยุ่น
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์FullStop, 2545
Call Numberรส ป448ร 2545
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleเรื่องมีอยู่ว่า รวมเรื่องเล่า รับฟังมาแต่เยาว์วัย / ครูมะพร้าวกับศิษย์หัวกระทิ.
Authorครูมะพร้าวกับศิษย์หัวกระทิ
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทโกลบอลกราฟฟิคจำกัด, 2544
Call Numberรส ค111ร 2544
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleแลไปข้างหน้าวิถีแห่งอนาคต/ ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
Authorศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2538
Call Numberรส ศ462ล 2538
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title แอนท์จอมโกหกกับหมาจอมซ่า
Authorพิรุณรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2546.
Call Numberรส.813.54 ช887อ 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title โสดสนุก...สุขบนคาน
AuthorCARTOON และคนอื่นๆ.
Publishedกรุงเทพฯ : ใยไหม, 2546.
Call Numberรส.895.913 ค141ส 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก
Authorเด็กทะเล.
Publishedกรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2546.
Call Numberรส.895.913 ด144ท 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleโอวาทสี่ ของ ท่านเหลี่ยวฝาน / ไชยยง เมฆจำเริญ และ กุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
Authorไชยยง เมฆจำเริญ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธรรมสภา, 2544
Call Numberรส ช882อ 2544
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed