Found: 20  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title The Meiji Revolution : ปฏิวัติเมจิ
Authorกรกิจ ดิษฐาน.
Published348 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Call Number952ก42ด 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กองเรือหาคู่ : จากเมืองฝรั่งขึ้นฝั่งที่อินเดีย = The fishing fleet
Authorเคอร์ซี่, แอน เดอ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2561.
Call Number942ค794ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 /
Authorฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์,
Call Number959.3035 ฉ232ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ชิงบัลลังก์พระนารายณ์
Authorเดล์ฟาร์จ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2561.
Call Number959.3023 ด899ช 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ตุลามหาราช:แพรว
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number926.1069 อ215ต2561
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title นวมินทรบรมนาถราชไมตรี
Authorชมพูนุท นาคีรักษ์ผู้เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number923.1593ว12น 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title นานาผู้คน
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
Call Number920.09593 อ893น 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title บนแผ่นดินอยุธยา
Authorแสงเพชรเรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) 2561.
Call Number959.33 บ135 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 24 : จังหวัดลพบุรี
Authorกรมศิลปากร.
Call Number915.930256ศ528ป 2561
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน /
Publishedมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
Call Number923.3593 ป492 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ - เจ้าแผ่นดินสยาม
Authorธิดา สาระยา.
Publishedนนทบุรี : เมืองโบราณ, 2561.
Call Number923.1593จ472ธ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title พระราชวงศ์จักรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 : (สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6)
Authorพูนพิศมัย ดิศกุล,ม.จ. หญิง,2438-2533,ผู้นิพนธ์.
Call Number923.1593พ851พ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่ เล่ม
Authorนิธิพันธ์ วิประวิทย์ผู้แต่ง.
Call Number951น614ม 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleวิถีแห่งอำนาจจูหยวนจาง /
Authorเสถียร จันทิมาธร.
Call Number951 จ643ว 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาศาสตร์การบริหาร
Authorสมบัติ นพรัก.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้ง,2561.
Call Number923.1593ส254ศ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed