เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00123423
บาร์โค้ดMOJ25431
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ปี 2562
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0