เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00123622
บาร์โค้ดMOJ25427
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า17 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0