เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00123587
บาร์โค้ดMOJ25416
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 521 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม3