เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043537
หมายเลขทรัพยากรi00123500
บาร์โค้ดMOJ25414
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0