เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00031249
หมายเลขทรัพยากรi00123986
บาร์โค้ดMOJ24247
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0