เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00123240
บาร์โค้ดMOJ24160
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 520 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3