เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123244
บาร์โค้ดMOJ24156
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2052 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1