เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00120967
บาร์โค้ดMOJ22966
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม.-กันยายน. 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บคู่มือสอบ
วันที่นำเข้า5 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1