เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00123232
บาร์โค้ดMOJ22900
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 5 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0