เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00122825
บาร์โค้ดMOJ22826
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0