เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00031249
หมายเลขทรัพยากรi00121855
บาร์โค้ดMOJ22650
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า27 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0