เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00121010
บาร์โค้ดMOJ22602
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 493 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1