เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00122100
บาร์โค้ดMOJ21472
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 516 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3