เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00031249
หมายเลขทรัพยากรi00119553
บาร์โค้ดMOJ21460
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 61)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0