เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030785
หมายเลขทรัพยากรi00116155
บาร์โค้ดMOJ19857
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า1 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0