เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00116964
บาร์โค้ดMOJ19611
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 2 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0