เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00031249
หมายเลขทรัพยากรi00115565
บาร์โค้ดMOJ18993
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ษ.61)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0