เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00117699
บาร์โค้ดMOJ18628
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1