เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00117771
บาร์โค้ดMOJ18597
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 506 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1