เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006938
หมายเลขทรัพยากรi00118607
บาร์โค้ดMOJ18518
เล่มฉบับพิเศษ Issue439 (Nov.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0