เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106014
บาร์โค้ดMOJ11683
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0