เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106007
บาร์โค้ดMOJ11643
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค.) 2557
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0