เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00106005
บาร์โค้ดMOJ11571
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.-ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0