เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00124102
บาร์โค้ดLED001222
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 521 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0