เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123987
บาร์โค้ดLED001221
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2058 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0