เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123972
บาร์โค้ดLED001220
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2057 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า7 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0