เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00124100
บาร์โค้ดLED001219
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 6 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0