เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00124076
บาร์โค้ดLED001210
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 510 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0