เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123815
บาร์โค้ดLED001209
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2056 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า31 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0