เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123363
บาร์โค้ดLED000962
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2052 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0