เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00123228
บาร์โค้ดLED000950
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 951 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0