เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00123192
บาร์โค้ดLED000946
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 505 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2