เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00123125
บาร์โค้ดLED000939
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 517 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0