เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00123248
บาร์โค้ดLED000933
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0