เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00123252
บาร์โค้ดLED000929
เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 518 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0