เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00123087
บาร์โค้ดLED000917
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0