เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00123126
บาร์โค้ดLED000899
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 504 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0