เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00123492
บาร์โค้ดLED000878
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0