เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00123251
บาร์โค้ดLED000869
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 1 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า15 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0