เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123044
บาร์โค้ดLED000800
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2043 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0