เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00123064
บาร์โค้ดLED000792
เล่มปีที่ 60 ฉบับที่ 2 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0