เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00123024
บาร์โค้ดLED000790
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 503 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า1 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1