เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00123025
บาร์โค้ดLED000786
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2044 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า1 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0