เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00122632
บาร์โค้ดLED000755
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 515 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า17 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0