เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00122812
บาร์โค้ดLED000737
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2039 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0