เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00122287
บาร์โค้ดLED000720
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2032 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0