เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00122118
บาร์โค้ดLED000716
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2562
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0