เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00122916
บาร์โค้ดLED000702
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 516 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0